ناب نوشت های تصویری

بهترین سیاست در زندگی، صداقت است ...

یک قطره آب بود و ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
من نمی گویم در این عالم ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
از قضاوت کردن ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
صبر عبارت است از ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
مرگ با افزایش سن ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
درخت دوستی ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
موفقیت تنها یک ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
هی فلانی ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
تولد و مرگ را ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
شجاعت همیشه ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
زندگی خالی نیست ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
توقع نداشته باشید ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
زندگی را باید ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
راز زندگی این است ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
هر کس بد ما ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
می توانی زندگی را
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
 
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
 
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
عقلانیت یعنی دانستن اینکه ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
به هیچ کس اجازه ندهید ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
از انسان های بی معرفتی که ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
انسان ها هر قدر فقیرتر باشند ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
بهترین هدیه ای که یک مرد ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
گاهی انسان ها قادر نیستند ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
بزرگترین آزمون ایمان ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
آنچه که می توان از نلسون ماندلا ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
 
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
خداوند هیچ قفلی را ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
سرتان را بالا نگه دارید ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هیچگاه احساسات خود را ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
آن هایی که مرا می شناسند ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هیچگاه از انجام کارهای کوچک ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
یک رابطه واقعی ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

مرجان سرخ


 
 
همیشه یادتان باشد که ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

مرجان سرخ


 
 
مهم نیست اکنون زندگیم چگونه ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
بزرگترین هدیه ای که می توانید به کسی ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
اعتماد، هیچ یدکی ندارد ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هیچگاه کارهای کوچکی که برای ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
صورت زیبا هیچ است اگر ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
منتظر فرصت نایستید ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
وقتی از پیگیری و اصرار ورزیدن به ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
به خاطر بدی های زندگی سپاسگزار ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
مردم دقیقاً یه همان صورتی با شما ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
اگر نمی توانید قلمی برای نوشتن ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
اگر در دوران مجردی احساس خوشبختی ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
وقتی زندگی مسیرش را به سمت ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
گاهی آغازی نو و ساختن یک رابطه ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هیچگاه از نه گفتن نهراسید ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هیچگاه کلید خوشبختی خود را ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هر زنی برای رسیدن به هر چیزی ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
نیاز نیست کارهای بزرگ انجام ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
اعتماد، ساختنش سال ها طول می کشد ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
یک مرد ایده آل کسی نیست ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هر قدر هم کسی سرش شلوغ باشد ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
اجازه ندهید رفتار دیگران ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
زمان بندی خدا، بی نظیر است ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
اگر کسی با شما بدرفتاری کرد ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
خدایا از تو به خاطر ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
نه موانع می توانند شما را ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
بهترین راه برای در امان ماندن ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
آدم ها را از روی ظاهرشان قضاوت ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
گاهی باید تنها بایستید ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
گاهی کسی که همیشه کنار دیگران ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
گاهی، تنها چیزی که نیاز داریم ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
وقتی کسی را در حال گریستن ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
صد سال ره مسجد و میخانه ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
همیشه به یاد داشته باشید ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
به خاطر بدی های زندگی ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
خودباوری، نخستین راز رسیدن ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
به یاد داشته باش ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
← صفحه بعد