ناب نوشت های تصویری

بهترین سیاست در زندگی، صداقت است ...

من به خاطر حجابم ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٤:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
آنقدر ترسیده ام ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
لاک پشت ها ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
اگر عشق ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
مهدی جان ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
اللهم عجل لولیک الفرج ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
خودت باش ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
خداوند نه به قدر رؤیاها ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
سوزاندن ریشه ی صفات رذیله ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
هیچ ذکری بالاتر و مهم تر از عزم پیوسته ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
باید بی غرض و با قلب پاک نگریست ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
چطور می شود در این دنیا ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
شیطان با شش هزار سال ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
یک در بساز بگذار جلوی قلبت ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
مراقب زبانمان باشیم ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
آیت الله بهجت ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
می خواهد برود جمکران ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
 

ناب نوشت های تصویری


 
 
یک قطره آب بود و ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
من نمی گویم در این عالم ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
از قضاوت کردن ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
صبر عبارت است از ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
مرگ با افزایش سن ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
درخت دوستی ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
موفقیت تنها یک ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
هی فلانی ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
تولد و مرگ را ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
شجاعت همیشه ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
زندگی خالی نیست ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
توقع نداشته باشید ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
زندگی را باید ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
راز زندگی این است ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
هر کس بد ما ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
می توانی زندگی را
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
 
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
 
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
 

*ناب نوشت*


 
 
عقلانیت یعنی دانستن اینکه ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
به هیچ کس اجازه ندهید ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
از انسان های بی معرفتی که ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
انسان ها هر قدر فقیرتر باشند ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
بهترین هدیه ای که یک مرد ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
گاهی انسان ها قادر نیستند ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
بزرگترین آزمون ایمان ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
آنچه که می توان از نلسون ماندلا ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
 
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
خداوند هیچ قفلی را ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
سرتان را بالا نگه دارید ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هیچگاه احساسات خود را ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
آن هایی که مرا می شناسند ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هیچگاه از انجام کارهای کوچک ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
یک رابطه واقعی ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

مرجان سرخ


 
 
همیشه یادتان باشد که ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
 

مرجان سرخ


 
 
مهم نیست اکنون زندگیم چگونه ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
بزرگترین هدیه ای که می توانید به کسی ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
اعتماد، هیچ یدکی ندارد ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هیچگاه کارهای کوچکی که برای ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
صورت زیبا هیچ است اگر ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
منتظر فرصت نایستید ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
وقتی از پیگیری و اصرار ورزیدن به ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
به خاطر بدی های زندگی سپاسگزار ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
مردم دقیقاً یه همان صورتی با شما ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
اگر نمی توانید قلمی برای نوشتن ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
اگر در دوران مجردی احساس خوشبختی ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
وقتی زندگی مسیرش را به سمت ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
گاهی آغازی نو و ساختن یک رابطه ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هیچگاه از نه گفتن نهراسید ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هیچگاه کلید خوشبختی خود را ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
هر زنی برای رسیدن به هر چیزی ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
نیاز نیست کارهای بزرگ انجام ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
اعتماد، ساختنش سال ها طول می کشد ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
یک مرد ایده آل کسی نیست ...
نویسنده : *مرجانِ سرخ* - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
 

ناب نوشت


 
 
← صفحه بعد